TUOTEKEHITYS

Oletko kuullut tarinan esihistorian ajoilta viidestä villi-ihmisestä?

Neljä heistä istui tukevasti puussa ja söi banaania. Viides oli kyykyssä maassa ja puuhasi omiaan. Yksi puussa olevista vinkkasi kolmelle muulle puussa istuvalle, puisteli päätään, näytti maassa olevaa kaveria ja sanoi: "Käyttäisi tuokin typerys aikansa hyödyllisesti banaanien keräämiseen". Maassa oleva todellakin puuhasi omiaan. Hän katsoi kiven päälle kyhäämäänsä pientä purukekoa. Ja pyörittäen kämmeniensä välissä olevaa puukapulaa hän alkoi vimmatusti hieroa kekoa. Mitä seurasi? Savua ja… Seurasi keksintö, johon panostamista omana aikanaan pidettiin tyhjänpäiväisenä mutta joka tuli olemaan ihmiskunnalle käänteentekevä.

Ihmettely

tuottaa kysymyksiä kehittämiseen

Ideointi

tuottaa ideoita kehittämiseen

Innovointi

jalostaa kysymyksistä ja ideoista innovaatioita.
”innovointi” -sanasta on erilaisia tulkintoja, tarkoittaako se hienopiirteissään arjen tekemistä vai strategiaa.

Kehittyminen

on sekä tiedostamaton että määrätietoisen kehittämisen tuotos, joka pohjautuu oppimiseen ja yhä uusiin oivalluksiin.

Hyvinvointi

on arvo itsessään. Se pohjautuu jatkuvaan kehittymiseen sekä kohderyhmien oikean tarpeen tyydyttämiseen ja lisäarvon tuottamiseen, jossa mitään ei tarvitse olla keltään pois. Liike-elämässä löytyy elintila niin tälle kehittävälle osapuolelle (joka voi olla organisaatio, yritys, yrittäjä tai yksittäinen ihminen) kuin myös pahalle kilpailijalle, jolloin voi jopa syntyä pohjaa aidolle ja hedelmälliselle yhteistyölle.

Tuotekehitys sanana tarkoittaa yksittäisen tuotteen kehittämistä kaupalliseen kuntoon.
Tuotteiston kehitys pitää sisällään tuotevalikoiman, kokonaisen tarjonnan, kehittämisen.
Tuotteet voivat olla tavaroita tai palvelutuotteita.
Sanalla tuotekehitys ymmärretään helposti vain tuotteen teknillistä kehittämistä. Eli rakenne, käyttö, toiminta, valmistus ja niin edelleen.
Tuotekehitykseen kuuluu myös kaupallinen osa, joka työmäärältään voi olla kertaluokkaakin isompi kuin teknillinen puoli.
Tuotekehityksen kaupallinen puoli on paljon muutakin kuin vain muotoilua. Tuotemuotoilu on myös osa teknillistä kehittämistä. Keskeinen osa kaupallista puolta on asiakaskohderyhmän ja tämän tarpeiden selvittäminen. Edelleen tiedotus, myynti- ja jakelukanavat, yhteistyökumppanuudet, tuotesuojaukset ja vastaavat kuuluvat kaupalliseen puoleen.

Koska tuotekehitys on riskialtista, siinä kannattaa edetä vaiheittain ja ottaa välitarkistuksia. Millaisin askelluksin edetään, on tapauskohtaista.