HENKILÖSTÖN KEHITYS

Työ on tekemistä, jonka tulosta joku toinen tarvitsee.

Työtä voidaan tehdä korvausta vastaan, kuten palkkatyö. Mutta työtä voidaan tehdä myös korvauksetta, kuten vapaaehtois-, talkoo- tai kotityö.

Tekeminen, jota tehdään vain tekemisen takia, on leikkimistä.

 

Työn tulos on työn jälki, jonka kuuluu tyydyttää tarvitsijan tarve.

Tulos voi olla tuote, välituote, tavara tai palvelu tai näiden yhdistelmä. Ja sen tekemiseen tarvitaan aina jollain tapaa ihmisiä, työn tekijöitä.

 

Kouluttaminen

jouduttaa oppimisprosessia

Oppimisprosessi

on kehittymisen edellytys

Kehittyminen

on sekä tiedostamaton, että määrätietoisen kehittämisen tuotos, joka pohjautuu oppimisprosessiin ja yhä uusiin oivalluksiin.

Hyvinvointi

on arvo itsessään. Tämä pohjautuu jatkuvaan kehittymiseen ja kunkin kohderyhmän oikean tarpeen tyydyttämiseen ja lisäarvon tuottamiseen, jossa mitään ei tarvitse olla keltään pois, vaan kaikki ovat hyötyjiä